test_Func_Elegance_03

การปรับความสูงพนักพิงศีรษะ


ตำแหน่งความสูง 15 ตำแหน่งของพนักพิงศีรษะจะให้ความสบายสูงสุดและช่วยหนุนบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ.

การปรับมุมพนักพิงศีรษะ


บรรเทาความเครียดจากกระดูกสันหลังส่วนคอและฟื้นฟูการไหลเวียนของโลหิตตามธรรมชาติ.

การปรับความสูงพนักพิงหลัง


ประคองและบรรเทาความเครียดจากกระดูกสันหลังส่วนเอว.

การปรับความตึงของการเอียง


ด้วยการปรับความตึงของการเอียงให้เหมาะกับแต่ละบุคคล กล้ามเนื้อส่วนหลังจะอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลาย.

การปรับมุมลาดเอียงของพนักพิง


ด้วยการปรับมุมลาดเอียงของพนักพิงที่มีตำแหน่ง 4 ระดับ คุณจึงสามารถเลือกตำแหน่งที่ให้ความสบายต่อกล้ามเนื้อหลังได้มากที่สุด

การปรับความสูงเก้าอี้


เพื่อความสบายสูงสุดของเก้าอี้ ให้ปรับมุมขาเก้าอี้ที่ 90°.

การปรับความลึกในที่นั่ง


ด้วยกลไก “ตัวเลื่อน” ทำให้สามารถปรับความลึกของที่นั่งตามสัดส่วนของแต่ละบุคคล.

การปรับมุมลาดเอนของที่นั่ง


ช่วยลดน้ำหนักคงที่เส้นเลือดฝอยบนต้นขาและขาพับ รวมทั้งเส้นเลือดแดงบนขาพับอย่างจริงจัง.

การปรับความสูงที่เท้าแขน


การปรับความสูงของที่เท้าแขนช่วยบรรเทาความตึงของกล้ามเนื้อจากปลายแขนและข้อมือ.